Cenník – ambulancia Považská Bystrica

Naše zdravotnícke zariadenie je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní, ktoré pôsobia na Slovensku (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union). To znamená, že viaceré zdravotné výkony sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia (napr. psychoterapia, psychodiagnostické vyšetrenia a pod.). V prípade úhrady výkonov zo zdravotného poistenia je potrebné priniesť vyžiadanie (výmenný lístok) od praktického lekára alebo príslušného špecialistu (psychiater, neurológ, internista a pod.).

Cenník psychologických služieb nehradených z verejného zdravotného poistenia pre ambulanciu v Považskej Bystrici:

DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

Cena bez DPH

Cena s DPH

Psychologické vyšetrenie vodiča (individuálne) 60 € 72 €
Vyšetrenie periférneho vnímania (u vodičov prepravujúcich nebezpečné látky – ADR, vodičov s právom prednostnej jazdy – VRZ) +20 € +24 €
Psychologické vyšetrenie vodiča po odobratí vodičského oprávnenia (preskúmanie psychickej spôsobilosti) 100 € 120 €
Psychologické vyšetrenie vodiča pre 3 dopravné priestupky 100 € 120 €
Psychologické vyšetrenie inštruktora autoškoly 60 € 72 €
Odborné poradenstvo pre vodičov s pozitívnou skúškou na alkohol a psychoaktívne látky 250 € 300 €
Opätovné vydanie dokladu o psychickej spôsobilosti 20 € 24 €
Rehabilitačný program pre vodičov 250 €

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA

Profesionálny manažment pacienta (objednávanie, organizačné telefonické/elektronické konzultácie, administratíva nad rámec zdr. starostlivosti, poskytovanie odborných písomných materiálov a pod) 8,33 € 10 €
Psychologické vyšetrenie žiadateľa (držiteľa zbrojného preukazu) 75 € 90 €
Psychologické vyšetrenie pre SBS  50 € 60 €
Posudok pre účely sociálnej poisťovne 25 € 30 €
Komplexné psychologické vyšetrenie s posudkom (okrem súdno znaleckého) / podľa povahy problému 150 €
Klinická supervízia (diagnostika, psychoterapia) 80€
Poplatok za vyšetrenie mimo pracovnej doby +20 €
Vypracovanie klinicko-psychologického posudku 50 €

PSYCHOTERAPIA

Individuálna psychoterapia (50 min.) 50 €
Podporná terapia (50 min.) 35 €
Párová terapia (90 min.) 80 €
Skupinová psychoterapia (90 min., 1 člen skupiny) 20 €
Nácvik relaxácie (20 min.) 20 €
Iné psychologické služby dohodou