Mgr. Tomáš Václavek

Odborné vzdelanie (uvedené je iba dlhodobé a certifikované vzdelávanie):

 • 1992 – 1997 magisterské štúdium na Filozofickej Fakulte Univrzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia
 • 1998-2002 dlhodobý výcvik v kognitívno-behavioralnej psychoterapii
 • 1999 – 2002 špecializačné postgraduálne štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, odbor klinická psychológia
 • 2005 – 2008 frekventant výcviku v katatýmno-imaginatívnej psychoterapii
 • 2009 -2011 postgraduálne štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore dopravná psychológia
 • 2013 – 2017 absolvent dlhodobého výcviku v Geštalt terapii

Diplomy a certifikáty:

 • diplom o ukončení magisterského štúdia
 • diplom o ukončení dlhodobého výcviku v KBT
 • certifikát Európskej asociácie pre psychoterapiu /EAP/
 • certifikát od Slovenskej komory psychológov /SPS/
 • potvrdenie o absolvovaní špecializačného štúdia klinickej psychológie
 • certifikát z dopravnej psychológie
 • diplom o ukončení dlhodobého výcviku v Geštalt terapii

Profesionálna prax:

 • 1997-2004 pozícia psychológ na Psychiatrickom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Žiline – pracovná činnosť najmä v individuálnej a skupinovej psychoterapii, klinickej psychodiagnostike
 • od r. 2004 samostatná ambulantná zdravotnícka prax v Považskej Bystrici ako klinický psychológ a psychoterapeut, neskôr aj ako dopravný psychológ
 • od r. 2014 ako odborný garant a ambulantný klinický, dopravný psychológ a psychoterapeut v rámci spoločnosti PSYCHO – TEST s.r.o.