Psychoterapia a poradenstvo

V praxi využívame rôzne psychoterapeutické metódy a techniky, čerpané najmä z kognitívno-behaviorálneho prístupu, geštalt terapie, dynamickej a katatýmno-imaginatívnej psychoterapie a sugestívne techniky. Podľa potrieb a na základe dohody s klientom sa rozhodujeme pre krátkodobú /6-20 sedení/ alebo dlhodobú formu psychoterapie /viac ako 20 sedení/.

Psychoterapiu a poradenstvo využívame pri širokej škále psychických porúch, stavov a problémov, v krízových a stresových situáciach.

Čo sa týka psychických porúch, najčastejšie sa v psychoterapii zameriavame na: úzkostné, fóbické, depresívne, psychosomatické, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, závislosti, patologické hráčstvo, poruchy osobnosti, podporne aj niektoré psychotické poruchy a pod.

Psychoterapiu kombinovanú s farmakoterapiou využívame v situáciách, keď ide o najoptimálnejšie riešenie v prospech klienta, po vzájomnej dohode a súhlase klienta spolupracujeme s príslušnými špecialistami.

Pri psychoterapii prísne dbáme na dôvernosť, ochranu súkromia a záujmov našich klientov!

Individuálna psychoterapia

  • u nás najčastejšie používaná forma
  • trvanie terapeutickej konzultácie je cca 50min.

Párová a rodinná terapia

  • v partnerských krízach, pri psychickej poruche partnera alebo člena rodiny a pod.
  • trvanie terapeutickej konzultácie je 50 až 90min.

Skupinová psychoterapia

  • nácvik relaxačných techník v skupine
  • kognitívno-behaviorálna skupinová terapia pre úzkostných a depresívnych klientov
  • dynamická skupinová psychoterapia
  • trvanie jedného skupinového sedenia je cca 90min.