Spoločnosť Psycho-Test s.r.o.

  • vznikla r. 2014 transformáciou klinicko – psychologickej ambulancie v Považskej Bystrici
  • poskytuje služby v certifikovaných ambulantných pracoviskách v oblasti klinickej psychológie, dopravnej psychológie a psychoterapie (bližší popis služieb v jednotlivých sekciách)
  • môžete nás kontaktovať a navštíviť na našich pracoviskách v Považskej Bystrici a v Žiline, v prípade potreby klientov poskytujeme naše služby aj v iných vhodných priestoroch v rámci SR