Princípy našej práce a prístup ku klientom

  • prvoradým pravidlom pre našu prácu je dôvernosť a ochrana súkromia a záujmov klienta
  • rešpekt, úcta a ústretovosť v prístupe ku každému
  • snaha o porozumenie a hľadanie riešení
  • snaha o príjemné pracovné prostredie, čo najjednoduchší prístup k našim službám a komfort pre klientov
  • profesionalita a sústavné vzdelávanie – personál ambulancie sa neustále vzdeláva, naše služby poskytujeme na základe najnovších poznatkov
  • v práci sa riadime etickými kódexami Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnostiEuropskej asociácie pre psychoterapiu /EAP/
  • tímová práca – v našom zariadení pracuje viacero psychológov a zdravotná asistentka, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti v rámci služieb, ktoré ponúkame
  • technické vybavenie pracoviska – pracujeme s najmodernejšou psychodiagnostickou technikou, v klinickej a dopravnej psychológii využívame testové metodiky od rakúskej spoločnosti SCHUHFRIED, v klinickej psychodiagnostike používame okrem tradičných, osvedčených metód, aj najnovšie u nás dostupné a štandardizované testy
  • svoju činnosť zameriavame najmä na dospelých a dospievajúcich klientov (od 16 rokov)
  • pracujeme na tom, aby sa naše služby postupne skvalitňovali a rozširovali