Psychotesty pre vodičov

Máme oprávnenie vydávať doklad o psychickej spôsobilosti pre všetky skupiny vodičských oprávnení (AM,A,B,C,CE,D,DE,T), vrátane:

 • žiadateľov o vodičské oprávnenie (pre kurz do autoškoly) na skupiny: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE
 • vodičov s ADR (preprava nebezpečných nákladov)
 • s právom prednostnej jazdy, VRZ, vozidlá RZP, vozidlá hasičského a záchranného zboru, vozidlá dobrovoľných hasičov
 • pre vozidlá na poštové a kuriérske služby
 • taxislužbu
 • pre inštruktorov v autoškole
 • preskúmanie psychickej spôsobilosti na žiadosť dopravnej polície (rozhoduje dopravný inšpektorát PZ) v prípadoch:
  • jazdy pod vplyvom alkoholu (psychotropných, omamných látok)
  • pri troch dopravných priestupkoch so sankciou 60€ a viac v období 1 roku
  • pri závažných dopravných priestupkoch a autonehodách

Psychotesty realizujeme individuálne aj skupinovo na našich pracoviskách v Považskej Bystrici a v Žiline. Pri skupinovom testovaní /6 a viac osôb/, môžeme realizovať vyšetrenie aj v iných vhodných priestoroch /napr. v priestoroch Vašej spoločnosti a pod./ a to v rámci Žilinského a Trenčianskeho kraja, v prípade dohody aj v rámci územia celej SR.

Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča vydávame na počkanie.

Psychotesty pre vodičov realizujeme bez čakacej doby, stačí telefonicky dohodnúť termín a čas, vieme Vám vyhovieť do 48 hodín.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie?

Predpokladom pre úspešné absolvovanie vyšetrenia je primeraný fyzický a psychický stav / dostatok spánku, schopnosť sústrediť sa, žiaden alkohol a psychoaktívne látky a pod./

Čo si mám priniesť?

 • Občiansky preukaz
 • Vodičský preukaz
 • Okuliare, v prípade, že ich bežne nosíte alebo potrebujete pri čítaní
 • Ak je to možné zdravotný záznam Rozhodnutie od PZ, v prípade ak psychotesty vyžaduje dopravný inšpektorát PZ